Aktuální situace v nouzovém stavu

Pro kurzy plavání:

Bázen bude od pátku 9.10. do odvolání uzavřen.

O obnovení kurzů plavání vás zde budeme informovat.
Pro SK Porthos: 
Přípravka bude mít po dobu uzavření bazénu jen atletiku od 16 do 17.30hod.
Sraz dětí rovnou na hřišti.
Trenéři budou připravení za každého počasí.

Zatím “jedeme” beze změn

Pokud nedojde k jednoznačnému vyjádření ministra zdravotnictví a dalších kompetentních osob ohledně změn v podmínkách sportovních aktivit mládeže a otevřenosti bazénů, pokračujeme v naší činnosti tak, jak jsme ji zahájili za začátku šk. roku.

V případě změny vás zde budeme informovat.

Změna k termínům placení kurzů plavání

Jednání s ekonomickým oddělením Akademie řemesel o slevě za ušlé necelé 3 měsíce ještě neproběhlo, proto zatím nic neplaťte ! Budeme vás na základě toho jednání informovat o stanovené ceně a limitech placení, které se uskuteční až během podzimu.

Pro přípravku SK Porthos ke změně nedošlo, platí tedy podmínka zaplacení zálohy 5  000 Kč do 30. 9. 2020.

Informace z vedení SŠT Zelený Pruh

Bazén na Zeleném pruhu zůstane uzavřen až do září 2020. Dle sdělení vedení SŠT Zelený Pruh bezpečností a hygienická omezení provozu jsou natolik omezující, že není reálné tyto podmínky dodržet.

Kompenzace ušlých lekcí plavání nám bude poskytnuta odečtem od ceny nájmu na příští školní rok, proto celková cena plavání  bude stanovena až v září.
Jako sleva ceny plavání v novém šk. roce se kompenzace projeví jen v případě, že nedojde současně ke zdražení nájemného za bazén, resp. v závislosti na jeho případné výši.
Zálohy 5000,- Kč je proto tentokrát třeba zaplatit až do 30. 9. 2020
Doplatky dle výsledné celkové ceny na nový šk. rok do 15. 12. 2020
Účet pro členy kurzů plavání: 75963389/0800, v.s. je rod.č. dítěte.
Účet pro členy sportovní přípravky SK Porthos : 7946579/0800, v.s. je rod.č. dítěte.

Pro ty z vás, kteří již v plavání nebo přípravce nebudou v novém šk. roce pokračovat, bude nutné vyjednat vrácení peněz za ušlé lekce za období 12.3. – 26.6.2020 od vedení SŠT Zelený Pruh, proto tuto skutečnost oznamte nejpozději do 1.8. 2020 vedoucímu trenérovi Jiřímu Královi.

Čekáme na otevření bazénu

Bohužel, dosud nemáme jasnou zprávu o zpřístupnění bazénu pro naše kurzy. Čekáme na rozhodnutí vedení SŠT Zelený Pruh a jakmile bude termín upřesněn, budeme vás obratem informovat.

Sportovní přípravka startuje

Na rozdíl od plaveckých kurzů, které nelze otevřít kvůli uzavřenému bazénu, tréninky programu sportovní přípravky v pondělí 27.4. začínají, a to na hřišti ZŠ Na Planině.  Je zabezpečen maximální počet 10 účastníků na jednom tréninku.

Finanční kompenzace v jednání

Současnou situaci, kvůli které jsme museli přerušit tréninky, bedlivě sledujeme, i když dosud není zcela vyjasněna. Nicméně vás můžeme ujistit, že o kompenzaci za neuskutečněné tréninky jednáme. Protože provoz bazénu je v kompetenci pronajímatele (Akademie řemesel, Zelený pruh 50, Praha 4), musíme o finanční kompenzaci jednat především s ním, na rozdíl od plateb na trenéry, které máme pod kontrolou,  částka za bazén totiž není jasná.

Variant kompenzací je více, jakmile se situace vyjasní, budeme vás informovat zda a v jaké podobě vám kompenzace budeme moci poskytnout.

Pokud zatím nelze plavat, lze určitě aspoň skákat (švihadla) a nyní už hlavně užívat aktivně pohyb v přírodě (kolo, běh, turistika…) – bazén to nenahradí, ale kondici posílí a radost přinese!

 

 

Dočasné uzavření kurzů

Vzhledem k celostátním opatřením ohledně situace šíření koronaviru, jsme nuceni i my uzavřít naše kurzy od 11.3.2020 do odvolání.

Jsme rádi, že proběhlý víkend si někteří naši malí sportovci mohli užít sněhovou nadílku v Krkonoších a tak úspěšně završit zimní lyžařské pobyty.