SK Porthos a nový šk. rok.

Členové SK Porthos se ještě před začátkem šk. roku sejdou na soustředění v Srní ve dnech 22. – 28. 8. 2022.

Členské příspěvky na šk. rok 2022/2023 jsou stejné jako před Covidem,  platbu 11 000 Kč je nutné uhradit na účet: 79465379/0800 (v.s. – r.č. dítěte)

(zálohu do 15.8., doplatek do 20. 10. 2022)

Plavecké kurzy v šk. roce 2022/23

Plavecké kurzy budou i v novém šk. roce probíhat ve stejných časech, obsazení trenérů se bude aktualizovat v září.

Ceny zůstávají stejné jako před Covidem, t.j. celoroční příspěvek 10 000 Kč.

Platí se záloha 5 000Kč do 15. 8. 2022 a doplatek do 20. 10. 2022 na účet:

75963389/0800 (v.s. – rodné číslo dítěte)

Bezinfekčnost od 22. 11. 2021

Od pondělí  22. 11. 2021 pro naše kurzy platí, že děti do 12 let můžou chodit bez prokazování bezinfekčnosti, mládež 12 -18 let musí mít PCR test.

Při dodržení těchto opatření můžou naše kurzy pokračovat v plném rozsahu.

Využívání webových stránek pro komunikaci

Prosíme, využívejte k získání informací především sdělení na našich webových stránkách a nespoléhejte na mailovou komunikaci, protože skupinový mail je nespolehlivý, vrací se hodně mailů jako nedoručitelných a základní zprávy se tak k Vám nedostanou.

Mail na vedoucího školy upřednostňujte pro individuální komunikaci.

 

Dodatek k placení kurzovného

Podle nově uzavřené smlouvy s  vedením tělovýchovného zařízení Akademie řemesel bude do budoucna v případě uzavření bazénu v důsledku epidemiologické situace možné vracet “neproplavané” hodiny a neřešit je náhradním plaváním.

Požadujeme však úhradu kurzovného na plavání i členských příspěvků SK Porthos v uvedených termínech na celý šk. rok.

 

Kontrola covid testů

Vzhledem k tomu, že naši frekventanti jsou děti školou povinné a jsou testovány ve škole, nemusí před vstupem do bazénu absolvovat další testování. Kontrolu testování ověřují trenéři, nikoliv šatnářky.

Ceny kurzů na šk. rok 2021/22

Ceny kurzů plavání
Noví zájemci platí 10 000,-Kč na celý šk. rok
Pokračující členové 6 500 Kč na celý šk. rok (sleva za Covid jaro 2020)
Pokračující, kteří nezaplatili 1000,-Kč za odplavané období 1. 9. –  8. 10. 2021 mají cenu 7500,-Kč
Uhraďte na účet 75963389/0800
(v. s. je rod. č. dítěte + jméno dítěte-ne rodičů)  do 30.9. 21
Kdo již nebude pokračovat může si lekce za ztrátu Covid jaro 2020 zdarma vyplavat do 31. 12. 21 kdykoliv v našich kurzech.
Členské příspěvky SK Porthos pro školní rok 2021/22
Noví členové 11000,-Kč na celý školní rok.
Pokračující 8000,- Kč na celý šk. rok ( sleva za Covid jaro 2020)
Uhraďte na účet klubu 79465379/0800 (v.s. = rod.č. dítěte + jméno dítěte, ne rodičů, do 30. 9. 21).

Platby SK Porthos

SK Porthos bude platit členské příspěvky až v září 2021.

Výše příspěvků zohlední slevu za ztrátu nájemného v období 11.3. –  25. 6. 2020.
Zatím dopředu nic neplaťte, výzvu a podmínky platby zveřejníme zde.

Plavecké kurzy – cenové vyrovnání

Vážení rodiče – členové našich plaveckých kurzů (netýká se SK Porthos).

V minulém školním roce jsme v kurzech plavali jen od 1.9. do 9.10. 2020 (t.j. jen jeden měsíc)! Za toto období nikdo nic neplatil protože jsme čekali jak dopadne Covid situace, toto období musíme ale finančně vyrovnat.

PROTO prosím Ty z vás, kteří dosud nevyrovnali 1000,-Kč na dítě za toto období aby tak učinili na účet 75963389/0800.
Variabilní symbol je rodné č. dítěte a uveďte také prosím jeho jméno (ne Vaše je-li jiné).
ZA OBDOBÍ UZAVŘENÍ bazénu a nevyužití vašich plateb od 11. 3. do 25.6. 2020 máme dohodu s pronajímatelem bazénu,
že nám za nevyužité nájemné, které již bylo zaplaceno na celý šk.rok v září 2020,  poskytnou odpovídající slevu na šk.rok 21/22.
Cena kurzovného bude proto o tuto položku nižší.
Pokud někdo nebude dále pokračovat, má možnost si do vánoc zdarma nevyužité kurzovné vyplavat.
O ceně a platbách na šk. rok 21/22 vás budeme informovat a neproběhnou dříve než v září, neposílejte proto zatím žádné zálohy. Děti mohou rovnou přijít na kurzy se starými průkazkami pro vstup, na prvním tréninku obdrží nové.
Díky Covidu a změnám informací došlo v platbách k řadě nesrovnalostí ale vše pečlivě evidujeme a vaše případné přeplatky i nedoplatky zohledníme v novém šk.roce a po dohodě s vámi.
Děkujeme vám za spolupráci v této nelehké a často zmatené době zasahující nepříznivě i pro provoz bazénů.
Za tým trenérů Jiří Král

Červnové kurzy zrušeny

Bohužel po sdělení, že po otevření bazénu je povoleno mít v dráze jen 6 plavců, nemůžeme v červnu obnovit plavecké kurzy, což nás velice mrzí.

Pokud proběhla platba, dojde po dohodě k vyrovnání.