Začínáme nový šk. rok

Plavecké kurzy i přípravka klubu Porthos začíná v pondělí 4. září 2023.

Těšíme se na všechny účastníky našich programů.

SK Porthos a nový šk. rok.

Členové SK Porthos se ještě před začátkem šk. roku sejdou na soustředění v Srní ve dnech 22. – 28. 8. 2022.

Členské příspěvky na šk. rok 2022/2023 jsou stejné jako před Covidem,  platbu 11 000 Kč je nutné uhradit na účet: 79465379/0800 (v.s. – r.č. dítěte)

(zálohu do 15.8., doplatek do 20. 10. 2022)

Plavecké kurzy v šk. roce 2022/23

Plavecké kurzy budou i v novém šk. roce probíhat ve stejných časech, obsazení trenérů se bude aktualizovat v září.

Ceny zůstávají stejné jako před Covidem, t.j. celoroční příspěvek 10 000 Kč.

Platí se záloha 5 000Kč do 15. 8. 2022 a doplatek do 20. 10. 2022 na účet:

75963389/0800 (v.s. – rodné číslo dítěte)

Bezinfekčnost od 22. 11. 2021

Od pondělí  22. 11. 2021 pro naše kurzy platí, že děti do 12 let můžou chodit bez prokazování bezinfekčnosti, mládež 12 -18 let musí mít PCR test.

Při dodržení těchto opatření můžou naše kurzy pokračovat v plném rozsahu.

Využívání webových stránek pro komunikaci

Prosíme, využívejte k získání informací především sdělení na našich webových stránkách a nespoléhejte na mailovou komunikaci, protože skupinový mail je nespolehlivý, vrací se hodně mailů jako nedoručitelných a základní zprávy se tak k Vám nedostanou.

Mail na vedoucího školy upřednostňujte pro individuální komunikaci.

 

Dodatek k placení kurzovného

Podle nově uzavřené smlouvy s  vedením tělovýchovného zařízení Akademie řemesel bude do budoucna v případě uzavření bazénu v důsledku epidemiologické situace možné vracet “neproplavané” hodiny a neřešit je náhradním plaváním.

Požadujeme však úhradu kurzovného na plavání i členských příspěvků SK Porthos v uvedených termínech na celý šk. rok.

 

Kontrola covid testů

Vzhledem k tomu, že naši frekventanti jsou děti školou povinné a jsou testovány ve škole, nemusí před vstupem do bazénu absolvovat další testování. Kontrolu testování ověřují trenéři, nikoliv šatnářky.

Ceny kurzů na šk. rok 2021/22

Ceny kurzů plavání
Noví zájemci platí 10 000,-Kč na celý šk. rok
Pokračující členové 6 500 Kč na celý šk. rok (sleva za Covid jaro 2020)
Pokračující, kteří nezaplatili 1000,-Kč za odplavané období 1. 9. –  8. 10. 2021 mají cenu 7500,-Kč
Uhraďte na účet 75963389/0800
(v. s. je rod. č. dítěte + jméno dítěte-ne rodičů)  do 30.9. 21
Kdo již nebude pokračovat může si lekce za ztrátu Covid jaro 2020 zdarma vyplavat do 31. 12. 21 kdykoliv v našich kurzech.
Členské příspěvky SK Porthos pro školní rok 2021/22
Noví členové 11000,-Kč na celý školní rok.
Pokračující 8000,- Kč na celý šk. rok ( sleva za Covid jaro 2020)
Uhraďte na účet klubu 79465379/0800 (v.s. = rod.č. dítěte + jméno dítěte, ne rodičů, do 30. 9. 21).