Využívání webových stránek pro komunikaci

Prosíme, využívejte k získání informací především sdělení na našich webových stránkách a nespoléhejte na mailovou komunikaci, protože skupinový mail je nespolehlivý, vrací se hodně mailů jako nedoručitelných a základní zprávy se tak k Vám nedostanou.

Mail na vedoucího školy upřednostňujte pro individuální komunikaci.