O nás

Jako “Sportovní škola – J. Král” existujeme již od roku 1992 a naši hlavní činnost představují  kurzy plavání, kde se ve třech úrovních pod odborným vedením učí základní, zdokonalovací a kondiční plavání. Kurzy jsou určeny pro děti a mládež od 6 let do dospělosti.

Naším hlavním cílem vždy bylo vychovávat především zdatné a zdravé lidi, nejen vrcholové sportovce. Talentované a soutěživé děti však měly a mají možnost stát se členy klubu Porthos, který při naší škole funguje jako všeobecná sportovní přípravka i startovní přípravka pro moderní pětiboj.

Klademe důraz na komunikaci mezi rodiči, dětmi a trenéry. Během šk. roku pomocí testování sledujeme pokroky ve zdokonalování frekventantů našich kurzů a hledáme cesty k jejich dalšímu zlepšování plaveckých dovedností.

Chceme, aby se radost z pohybu a jeho přirozené začlenění do životního stylu staly pro naše mladé klienty samozřejmostí a aby návyky získané při kvalitním tréninku vytvořily solidní základ pro jejich zdraví.

Jiří Král (keepm@seznam.cz)

jiri kral
Jiří Král je vedoucí trenér a zakladatel této Sportovní školy. V roce 1975 absolvoval FTVS UK, kde taky působil na katedře plavání a atletiky jako asistent. Jako učitel tělesné výchovy se věnoval mládeži na SOU Zelený pruh a soukromém gymnáziu Altis. Je odborníkem v aplikaci funkční anatomie na pohyb člověka a sportovní i kondiční trénink. Mnoholeté zkušenosti s prací s mládeží i s dospělými má predevším v oblasti atletické a plavecké přípravy. Jako kondiční trenér se podílí i na přípravě vrcholových plavců a dalších špičkových sportovců ČR.

Trenéři našich kurzů

 • foto
 • Tomáš Döllinger
 • 737 815 268
 • dolltom@centrum.cz
 • foto
 • Martin Šaššák
 • 731 286 586
 • martin.sassak@seznam.cz
 • foto
 • Klára Kloučková 
 • 725 764 664
 • klary.klouckova@seznam.cz
 • foto
 • Nela Hlobilová
 • 730 923 772
 • nela.hlobilova@gmail.com
 • Barbora  Hrubá
 • 606 325 129
 • hrubabara01@gmail.com
 • Martina Homolová
 • 725 883 514
 • jmakousek.16@seznam.cz
 • foto
 • Max Sladký
 • 730 662 962
 • maxmilian.sladky@seznam.cz