Kontrola covid testů

Vzhledem k tomu, že naši frekventanti jsou děti školou povinné a jsou testovány ve škole, nemusí před vstupem do bazénu absolvovat další testování. Kontrolu testování ověřují trenéři, nikoliv šatnářky.