Ceny kurzů na šk. rok 2021/22

Ceny kurzů plavání
Noví zájemci platí 10 000,-Kč na celý šk. rok
Pokračující členové 6 500 Kč na celý šk. rok (sleva za Covid jaro 2020)
Pokračující, kteří nezaplatili 1000,-Kč za odplavané období 1. 9. –  8. 10. 2021 mají cenu 7500,-Kč
Uhraďte na účet 75963389/0800
(v. s. je rod. č. dítěte + jméno dítěte-ne rodičů)  do 30.9. 21
Kdo již nebude pokračovat může si lekce za ztrátu Covid jaro 2020 zdarma vyplavat do 31. 12. 21 kdykoliv v našich kurzech.
Členské příspěvky SK Porthos pro školní rok 2021/22
Noví členové 11000,-Kč na celý školní rok.
Pokračující 8000,- Kč na celý šk. rok ( sleva za Covid jaro 2020)
Uhraďte na účet klubu 79465379/0800 (v.s. = rod.č. dítěte + jméno dítěte, ne rodičů, do 30. 9. 21).