Plavecké kurzy – cenové vyrovnání

Vážení rodiče – členové našich plaveckých kurzů (netýká se SK Porthos).

V minulém školním roce jsme v kurzech plavali jen od 1.9. do 9.10. 2020 (t.j. jen jeden měsíc)! Za toto období nikdo nic neplatil protože jsme čekali jak dopadne Covid situace, toto období musíme ale finančně vyrovnat.

PROTO prosím Ty z vás, kteří dosud nevyrovnali 1000,-Kč na dítě za toto období aby tak učinili na účet 75963389/0800.
Variabilní symbol je rodné č. dítěte a uveďte také prosím jeho jméno (ne Vaše je-li jiné).
ZA OBDOBÍ UZAVŘENÍ bazénu a nevyužití vašich plateb od 11. 3. do 25.6. 2020 máme dohodu s pronajímatelem bazénu,
že nám za nevyužité nájemné, které již bylo zaplaceno na celý šk.rok v září 2020,  poskytnou odpovídající slevu na šk.rok 21/22.
Cena kurzovného bude proto o tuto položku nižší.
Pokud někdo nebude dále pokračovat, má možnost si do vánoc zdarma nevyužité kurzovné vyplavat.
O ceně a platbách na šk. rok 21/22 vás budeme informovat a neproběhnou dříve než v září, neposílejte proto zatím žádné zálohy. Děti mohou rovnou přijít na kurzy se starými průkazkami pro vstup, na prvním tréninku obdrží nové.
Díky Covidu a změnám informací došlo v platbách k řadě nesrovnalostí ale vše pečlivě evidujeme a vaše případné přeplatky i nedoplatky zohledníme v novém šk.roce a po dohodě s vámi.
Děkujeme vám za spolupráci v této nelehké a často zmatené době zasahující nepříznivě i pro provoz bazénů.
Za tým trenérů Jiří Král