Zatím “jedeme” beze změn

Pokud nedojde k jednoznačnému vyjádření ministra zdravotnictví a dalších kompetentních osob ohledně změn v podmínkách sportovních aktivit mládeže a otevřenosti bazénů, pokračujeme v naší činnosti tak, jak jsme ji zahájili za začátku šk. roku.

V případě změny vás zde budeme informovat.