Informace z vedení SŠT Zelený Pruh

Bazén na Zeleném pruhu zůstane uzavřen až do září 2020. Dle sdělení vedení SŠT Zelený Pruh bezpečností a hygienická omezení provozu jsou natolik omezující, že není reálné tyto podmínky dodržet.

Kompenzace ušlých lekcí plavání nám bude poskytnuta odečtem od ceny nájmu na příští školní rok, proto celková cena plavání  bude stanovena až v září.
Jako sleva ceny plavání v novém šk. roce se kompenzace projeví jen v případě, že nedojde současně ke zdražení nájemného za bazén, resp. v závislosti na jeho případné výši.
Zálohy 5000,- Kč je proto tentokrát třeba zaplatit až do 30. 9. 2020
Doplatky dle výsledné celkové ceny na nový šk. rok do 15. 12. 2020
Účet pro členy kurzů plavání: 75963389/0800, v.s. je rod.č. dítěte.
Účet pro členy sportovní přípravky SK Porthos : 7946579/0800, v.s. je rod.č. dítěte.

Pro ty z vás, kteří již v plavání nebo přípravce nebudou v novém šk. roce pokračovat, bude nutné vyjednat vrácení peněz za ušlé lekce za období 12.3. – 26.6.2020 od vedení SŠT Zelený Pruh, proto tuto skutečnost oznamte nejpozději do 1.8. 2020 vedoucímu trenérovi Jiřímu Královi.