Placení na nový šk. rok

Při placení na nový školní rok je nutné rozlišovat, jestli je dítě v programu Přípravky SK Porthos nebo v kurzech plavání. Liší se číslo účtu i cena.

Přípravka SK Porthos: účet 79465379/0800 – cena 9 600,-Kč.

záloha 6 000 Kč do 20.8.2019, doplatek 3 600 Kč do 20.10. 2019

Kurzy plavání: účet 75963389/0800 – cena 9 000,-Kč

záloha 5 000,-Kč do 20.8.2019, doplatek 4 000,-Kč do 20.10.2019

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.