Upozornění na charakter tréninkových kurzů.

Naše sportovní sportovní škola kvůli efektivitě učení požaduje účast na kurzech 2x týdně a tak jsou kurzy organizovány a placeny.

Jelikož se objevují zájemci jen o jednu lekci v týdnu, což nepreferujeme, je v tom případě možný zápis jen za celoroční cenu 9 000 Kč.