Platby SK Porthos

SK Porthos bude platit členské příspěvky až v září 2021.

Výše příspěvků zohlední slevu za ztrátu nájemného v období 11.3. –  25. 6. 2020.
Zatím dopředu nic neplaťte, výzvu a podmínky platby zveřejníme zde.

Plavecké kurzy – cenové vyrovnání

Vážení rodiče – členové našich plaveckých kurzů (netýká se SK Porthos).

V minulém školním roce jsme v kurzech plavali jen od 1.9. do 9.10. 2020 (t.j. jen jeden měsíc)! Za toto období nikdo nic neplatil protože jsme čekali jak dopadne Covid situace, toto období musíme ale finančně vyrovnat.

PROTO prosím Ty z vás, kteří dosud nevyrovnali 1000,-Kč na dítě za toto období aby tak učinili na účet 75963389/0800.
Variabilní symbol je rodné č. dítěte a uveďte také prosím jeho jméno (ne Vaše je-li jiné).
ZA OBDOBÍ UZAVŘENÍ bazénu a nevyužití vašich plateb od 11. 3. do 25.6. 2020 máme dohodu s pronajímatelem bazénu,
že nám za nevyužité nájemné, které již bylo zaplaceno na celý šk.rok v září 2020,  poskytnou odpovídající slevu na šk.rok 21/22.
Cena kurzovného bude proto o tuto položku nižší.
Pokud někdo nebude dále pokračovat, má možnost si do vánoc zdarma nevyužité kurzovné vyplavat.
O ceně a platbách na šk. rok 21/22 vás budeme informovat a neproběhnou dříve než v září, neposílejte proto zatím žádné zálohy. Děti mohou rovnou přijít na kurzy se starými průkazkami pro vstup, na prvním tréninku obdrží nové.
Díky Covidu a změnám informací došlo v platbách k řadě nesrovnalostí ale vše pečlivě evidujeme a vaše případné přeplatky i nedoplatky zohledníme v novém šk.roce a po dohodě s vámi.
Děkujeme vám za spolupráci v této nelehké a často zmatené době zasahující nepříznivě i pro provoz bazénů.
Za tým trenérů Jiří Král

Červnové kurzy zrušeny

Bohužel po sdělení, že po otevření bazénu je povoleno mít v dráze jen 6 plavců, nemůžeme v červnu obnovit plavecké kurzy, což nás velice mrzí.

Pokud proběhla platba, dojde po dohodě k vyrovnání.

Plavání od 2. 6. 2021

Na základě informací o dalších krocích uvolňování bude otevřen bazén na Zeleném pruhu a můžeme od středy 2. června pokračovat v plaveckých kurzech dle původního (v září realizovaného) rozpisu při splnění následujících podmínek.

Při příchodu do šaten děti i trenéři (případně i rodiče) předloží doklad o negativním testu, očkování nebo prodělané nemoci Covid 19.

Až ke skřínce šatny je nutné mít respirátor nebo roušku.

Platba za uskutečněné kurzy letošního šk. rok (září + červen) , kterou je třeba poslat na účet školy bude 2 000 Kč.

 

 

 

Sportovní přípravka opět v akci

Plavání letošní rok nebylo možné kvůli zavřenému bazénu v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, plavecké kurzy jsme proto nemohli poskytovat.

Jsme ale rádi, že ke konci školního roku nám situace postupně umožnila aspoň obnovit tréninky naší sportovní přípravky.

Nová opatření

Nová opatření, která povolují ve vnitřních prostorách trénovat 10 lidí, bohužel neumožňují rentabilní obnovení provozu sportovní haly( jak nám bylo sděleno vedením areálu školy).

Další informaci dostaneme 3. 12. a obratem vám ji sdělíme.

Aktuální situace v nouzovém stavu

Pro kurzy plavání:

Bázen bude od pátku 9.10. do odvolání uzavřen.

O obnovení kurzů plavání vás zde budeme informovat.
Pro SK Porthos: 
Přípravka bude mít po dobu uzavření bazénu jen atletiku od 16 do 17.30hod.
Sraz dětí rovnou na hřišti.
Trenéři budou připravení za každého počasí.

Zatím “jedeme” beze změn

Pokud nedojde k jednoznačnému vyjádření ministra zdravotnictví a dalších kompetentních osob ohledně změn v podmínkách sportovních aktivit mládeže a otevřenosti bazénů, pokračujeme v naší činnosti tak, jak jsme ji zahájili za začátku šk. roku.

V případě změny vás zde budeme informovat.