Plavání od 2. 6. 2021

Na základě informací o dalších krocích uvolňování bude otevřen bazén na Zeleném pruhu a můžeme od středy 2. června pokračovat v plaveckých kurzech dle původního (v září realizovaného) rozpisu při splnění následujících podmínek.

Při příchodu do šaten děti i trenéři (případně i rodiče) předloží doklad o negativním testu, očkování nebo prodělané nemoci Covid 19.

Až ke skřínce šatny je nutné mít respirátor nebo roušku.

Platba za uskutečněné kurzy letošního šk. rok (září + červen) , kterou je třeba poslat na účet školy bude 2 000 Kč.

 

 

 

Sportovní přípravka opět v akci

Plavání letošní rok nebylo možné kvůli zavřenému bazénu v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, plavecké kurzy jsme proto nemohli poskytovat.

Jsme ale rádi, že ke konci školního roku nám situace postupně umožnila aspoň obnovit tréninky naší sportovní přípravky.

Nová opatření

Nová opatření, která povolují ve vnitřních prostorách trénovat 10 lidí, bohužel neumožňují rentabilní obnovení provozu sportovní haly( jak nám bylo sděleno vedením areálu školy).

Další informaci dostaneme 3. 12. a obratem vám ji sdělíme.

Aktuální situace v nouzovém stavu

Pro kurzy plavání:

Bázen bude od pátku 9.10. do odvolání uzavřen.

O obnovení kurzů plavání vás zde budeme informovat.
Pro SK Porthos: 
Přípravka bude mít po dobu uzavření bazénu jen atletiku od 16 do 17.30hod.
Sraz dětí rovnou na hřišti.
Trenéři budou připravení za každého počasí.

Zatím “jedeme” beze změn

Pokud nedojde k jednoznačnému vyjádření ministra zdravotnictví a dalších kompetentních osob ohledně změn v podmínkách sportovních aktivit mládeže a otevřenosti bazénů, pokračujeme v naší činnosti tak, jak jsme ji zahájili za začátku šk. roku.

V případě změny vás zde budeme informovat.

Změna k termínům placení kurzů plavání

Jednání s ekonomickým oddělením Akademie řemesel o slevě za ušlé necelé 3 měsíce ještě neproběhlo, proto zatím nic neplaťte ! Budeme vás na základě toho jednání informovat o stanovené ceně a limitech placení, které se uskuteční až během podzimu.

Pro přípravku SK Porthos ke změně nedošlo, platí tedy podmínka zaplacení zálohy 5  000 Kč do 30. 9. 2020.

Informace z vedení SŠT Zelený Pruh

Bazén na Zeleném pruhu zůstane uzavřen až do září 2020. Dle sdělení vedení SŠT Zelený Pruh bezpečností a hygienická omezení provozu jsou natolik omezující, že není reálné tyto podmínky dodržet.

Kompenzace ušlých lekcí plavání nám bude poskytnuta odečtem od ceny nájmu na příští školní rok, proto celková cena plavání  bude stanovena až v září.
Jako sleva ceny plavání v novém šk. roce se kompenzace projeví jen v případě, že nedojde současně ke zdražení nájemného za bazén, resp. v závislosti na jeho případné výši.
Zálohy 5000,- Kč je proto tentokrát třeba zaplatit až do 30. 9. 2020
Doplatky dle výsledné celkové ceny na nový šk. rok do 15. 12. 2020
Účet pro členy kurzů plavání: 75963389/0800, v.s. je rod.č. dítěte.
Účet pro členy sportovní přípravky SK Porthos : 7946579/0800, v.s. je rod.č. dítěte.

Pro ty z vás, kteří již v plavání nebo přípravce nebudou v novém šk. roce pokračovat, bude nutné vyjednat vrácení peněz za ušlé lekce za období 12.3. – 26.6.2020 od vedení SŠT Zelený Pruh, proto tuto skutečnost oznamte nejpozději do 1.8. 2020 vedoucímu trenérovi Jiřímu Královi.