Parta Porthos závodí

V sobotu 15.9.2018 byla zahájená podzimní série závodů, kterých se účastní i družstvo naší Sportovní školy SK Porthos.

Na fotce její chlapecká část ve složení (zleva) Honza Polák, David Lesiv, Ondra Novák, Honza Lodr, Tomáš Rykl a Kája Malý.

 

Upozornění na charakter tréninkových kurzů.

Naše sportovní sportovní škola kvůli efektivitě učení požaduje účast na kurzech 2x týdně a tak jsou kurzy organizovány a placeny.

Jelikož se objevují zájemci jen o jednu lekci v týdnu, což nepreferujeme, je v tom případě možný zápis jen za celoroční cenu 9 000 Kč.

Předprázdninová akce sportovní přípravky

Sobotní  víkendová akce dne 16.6.2018 byla poslední předprázdninovou společnou aktivitou sportovní přípravky. Rodiče i naši závodníci šli pěšky, běželi, jeli na kole i plavili se  po Sázavě.

Některé děti ještě čeká závod 30.6. na Dukle na Julisce a pak už hurá na prázdniny –  a jistě sportovní:-))

Zahájen zápis na nový šk. rok 2018/19

Noví zájemci o kurz plavání si domluví postup přijetí dítěte s vedoucím trenérem Jiřím Králem, kontakt: 737 003 989, mail: sportschool@quick.cz

Placení kurzovného na šk.rok 2018/19:

Pro dosavadní členy záloha 5000,-Kč do 20.8.2018, doplatek 4000,-Kč do 20.10.2018
Nově přijatí zájemci záloha 5000,- Kč ihned, doplatek 4000,- Kč do 20.11.2018
Účet Sportovní školy 75963389/0800, variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Uveďte i jméno dítěte, ne jen plátce!

Závěrečné zimní soustředění

Před Velikonocemi absolvovali naši závodníci na Horních Mísečkách poslední soustředění na sněhu a věříme, že jejich kondice získaná na letošních zimních soustředěních bohatých na sníh se pozitivně uplatní v nastávající závodní sezóně ve vodě i na suchu.